Курс Организация на хотелиерството

Център за професионално обучение към Интелект Кооп ЕООД е учреден през 2009 г. с лицензия № 200912792 от Национална агенция за професионално образование и обучение (НАПОО). Центърът извършва и удостоверява успешно завършено професионално обучение с придобиване на степен на квалификация по 23 професии и специалности.